Chương trình học

Chương trình
Chương trình học 2 năm
Đối tượng

・Người muốn theo học bậc Cao đẳng tại Nhật

・Người muốn làm việc tại Nhật

・Người muốn nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Nhật

Giới thiệu Khóa học dài hạn không chỉ trang bị 4 kỹ năng tổng hợp Nghe Nói Đọc Viết mà còn được hỗ trợ để tham gia các kỳ thi Du học Nhật Bản, Năng lực Nhật ngữ. Nhà trường và các giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ tổ chức chương trình giảng dạy phù hợp với năng lực của học viên, đồng thời kèm cặp hướng dẫn để từng học viên tự học tập đảm bảo theo kịp tiến độ bài học.
Số ngày học Một tuần 5 ngày
Thời lượng khóa học 2 năm
Thời gian học

Lớp buổi sáng 9:20~12:40

Lớp buổi chiều 13:20~16:40

Kỳ nhập học Tháng 4 và tháng 10
CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Sơ cấp Trung cấp Cao cấp

Trình độ sơ cấp cung cấp kiến thức được sử dụng trong đàm thoại hằng ngày.

Học viên được học Hiragana, Katakana, các mẫu câu và chữ Kanji đơn giản cần thiết cho cuộc sống tại Nhật.

Bên cạnh dạy kiến thức căn bản, trình độ sơ cấp còn áp dụng các phương thức thực hành như role-play (sắm vai), pair work (hội thoại theo cặp) để phát triển năng lực hội thoại và đối ứng theo tình huống.

Học viên hoàn thành khóa học có thể lấy được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N4 hay N3.

Trình độ Trung cấp bồi dưỡng khả năng sử dụng tiếng Nhật tổng hợp thông qua rèn luyện nâng cao kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết đã học tại bậc sơ cấp; nâng cao vốn từ vựng và Kanji thông qua đọc giải các mẫu câu có nội dung tương đối khó.

Bằng việc lặp lại nhiều lần các cách thức diễn đạt thuần Nhật, người học dần có thể truyền đạt được suy nghĩ của mình một cách logic, sử dụng tiếng Nhật linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Trình độ trung cấp còn có giờ hướng dẫn giải đề “Kỳ thi du học Nhật Bản – EJU”.

Hoàn thành khóa học, học viên có thể lấy được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N2; đạt được điểm số từ 200 trở lên trong Kỳ thi Du học Nhật Bản.

Trình độ cao cấp hướng đến việc học tiếng Nhật trình độ cao hơn.

Trang bị các kỹ năng hội thoại, nghe, soạn thảo văn bản, đọc hiểu đủ để theo học các bậc học cao hơn hoặc đi làm.

Ký sự trên báo, tạp chí được sử dụng làm tài liệu giúp học viên rèn luyện khả năng lý giải các nội dung tiếng Nhật khó; đồng thời học cách diễn đạt ý kiến của mình một cách tế nhị, tránh phật lòng người nghe.

Các lớp hướng dẫn giải đề sẽ trang bị giúp học viên lấy được điểm số cao trong kỳ thi du học Nhật Bản.

Hoàn thành khóa học, học viên có thể lấy được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N1; đạt được điểm số từ 300 trở lên trong kỳ thi du học Nhật Bản.