Hướng dẫn nhập học

Các bước từ đăng ký đến lúc nhập học
Bước 1 Gửi hồ sơ xin nhập học, Nộp phí xét tuyển
Nộp hồ sơ xin nhập học theo hướng dẫn và chuyển khoản phí xét tuyển hồ sơ vào tài khoản được chỉ định trong thời hạn quy định.
Bước 2 Trường xét tuyển hồ sơ

Trường duyệt hồ sơ và xét duyệt tư cách nhập học của học viên.

Cấp “Giấy phép nhập học” và nộp hồ sơ xin cấp Tư cách lưu trú cho học viên lên Cơ quan Quản lý Nhập cảnh.

Bước 3 Xin cấp Tư cách lưu trú
Nhận Chứng nhận Tư cách lưu trú
Cơ quan Quản lý Nhập cảnh sẽ xét duyệt hồ sơ và cấp “Giấy chứng nhận Tư cách lưu trú”
Bước 4 Nộp học phí
Gửi Chứng nhận Tư cách lưu trú và Giấy phép nhập học
Nhà trường thông báo đến học viên khi nhận được “Chứng nhận Tư cách lưu trú”.
Học viên (hoặc người bảo trợ tài chính) chuyển phí nhập học, học phí, phí sử dụng thiết bị, phí tham dự sự kiện ngoại khóa, phí sử dụng KTX… vào tài khoản chỉ định của trường.
Khi xác nhận phí đã chuyển vào tài khoản, nhà trường sẽ gửi “Chứng nhận Tư cách lưu trú” “Giấy phép nhập học” và “Lịch nhập học đến học viên.
Bước 5 Xin visa
Xin visa
Gửi phiếu đăng ký Ký túc xá
Định ngày đến Nhật, mua VMB

Học viên có nguyện vọng vào ở tại KTX của trường và yêu cầu đón sân bay cần điền phiếu đăng ký và gửi cho nhà trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Học viên xin cấp visa nhập cảnh vào Nhật tại cơ quan ngoại giao Nhật ở Việt Nam. Sau khi xin được visa, đăng ký với trường ngày đến Nhật và mua vé máy bay. Nếu được, học viên nên đến Nhật theo ngày chỉ định của trường.

Bước 6 Đến Nhật

Người phụ trách sẽ đón học viên tại sân bay.
※Đối với học viên đã đăng ký

Bước 7 Nhập học trường Nhật ngữ IRIS
Hướng dẫn nhập học・Bắt đầu học!
Thông tin tuyển sinh