CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HAI NĂM

ĐỐI TƯỢNG
  • Người muốn học lên bậc chuyên môn, cao đẳng, đại học của Nhật
  • Người muốn làm việc tại Nhật
  • Người muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật
GIỚI THIỆU Khóa học dài hạn không chỉ trang bị 4 kỹ năng tổng hợp nghe, nói, đọc, viết mà còn có nội dung phù hợp với các kỳ thi đại học và năng lực nhật ngữ. Dựa vào trình độ của mỗi lớp, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của nhà trường sẽ xây dựng chương trình học và định hướng phù hợp nhằm đào tạo năng lực tiếng Nhật, đáp ứng được mục đích học tập của từng học viên.
SỐ NGÀY HỌC Một tuần 5 ngày
THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC Hai năm
THỜI GIAN HỌC Lớp buổi sáng 8 : 50 ~ 12 : 10
Lớp buổi chiều 13 : 10 ~ 16: 30
KỲ NHẬP HỌC Tháng 4 và tháng 10

CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

SƠ CẤP Trình độ sơ cấp cung cấp kiến thức được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.
Học viên được học Hiragana, Katakana, các mẫu câu và chữ Kanji đơn giản cần thiết cho cuộc sống tại Nhật.
Bên cạnh dạy kiến thức căn bản, trình độ sơ cấp còn áp dụng các phương thức thực hành như role-play (sắm vai), pair work (hội thoại theo cặp) để phát triển năng lực hội thoại và đối ứng theo tình huống.
Học viên hoàn thành khóa học có thể lấy được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N4 hay N3.
TRUNG CẤP Trình độ trung cấp bồi dưỡng khả năng sử dụng tiếng Nhật tổng hợp thông qua rèn luyện nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đã học tại bậc sơ cấp; nâng cao vốn từ vựng và kanji thông qua đọc giải các mẫu câu có nội dung tương đối khó.
Bằng việc lặp lại nhiều lần các cách thức diễn đạt thuần Nhật, người học dần có thể truyền đạt được suy nghĩ của mình một cách logic, sử dụng tiếng Nhật linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.
Trình độ trung cấp còn có giờ hướng dẫn giải đề “Kỳ thi du học Nhật Bản – EJU”.
hoàn thành khóa học, học viên có thể lấy được chứng chỉ năng lực nhật ngữ N2; đạt được điểm số từ 200 trở lên trong kỳ thi du học Nhật Bản.
CAO CẤP Trình độ cao cấp hướng đến việc học tiếng Nhật trình độ cao hơn.
Trang bị các kỹ năng hội thoại, nghe, soạn thảo văn bản, đọc hiểu đủ để theo học các bậc học cao hơn hoặc đi làm.
Ký sự trên báo, tạp chí được sử dụng làm tài liệu giúp học viên rèn luyện khả năng lý giải các nội dung tiếng Nhật khó; đồng thời học cách diễn đạt ý kiến của mình một cách tế nhị, tránh phật lòng người nghe.
Các lớp hướng dẫn giải đề sẽ trang bị giúp học viên lấy được điểm số cao trong kỳ thi du học Nhật Bản.
Hoàn thành khóa học, học viên có thể lấy được chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N1; đạt được điểm số từ 300 trở lên trong kỳ thi du học Nhật Bản.
QUANG CẢNH LỚP HỌC
QUANG CẢNH LỚP HỌC

IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

TEL:(+81)568-71-7888FAX:(+81)568-71-7889

3RD FLOOR DAIKO ANNEX BLD., 2-34 CHUO, KOMAKI, AICHI 485-0029 JAPAN

CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN