SỰ KIỆN TRONG NĂM

SỰ KIỆN TRONG NĂM

Lễ nhập họcLễ nhập học
Hoạt động ngoại khóa mùa xuânHoạt động ngoại khóa mùa xuân
Lễ hội thất tịch TanabataLễ hội thất tịch Tanabata
THÁNG 4 Sự kiện của trườngLễ nhập học mùa xuân
Sự kiện của trườngBắt đầu học kỳ đầu
Hoạt động ngoại khóaLễ hội ngắm hoa
THÁNG 5 Sự kiện của trườngPhỏng vấn cá nhân
Hoạt động ngoại khóaHoạt động ngoại khóa mùa xuân
THÁNG 6 Kỳ thiKỳ thi du học nhật bản (EJU)
THÁNG 7 Kỳ thiKỳ thi năng lực tiếng nhật (JLPT)
Hoạt động ngoại khóaLễ hội thất tịch Tanabata
THÁNG 8 Sự kiện của trườngKỳ nghỉ hè
THÁNG 9 Kỳ thiKỳ thi cuối kỳ
Sự kiện của trườngKết thúc học kỳ đầu
THÁNG 10 Sự kiện của trườngLễ nhập học mùa thu
Sự kiện của trườngBắt đầu học kỳ sau
THÁNG 11 Kỳ thiKỳ thi du học nhật bản (EJU)
Kỳ thiDự thi đại học, cao học và trường chuyên môn
Hoạt động ngoại khóaHoạt động ngoại khóa mùa thu
THÁNG 12 Kỳ thiKỳ thi năng lực tiếng nhật (JLPT)
Sự kiện của trườngKỳ nghỉ đông
Hoạt động ngoại khóaTiệc giáng sinh
THÁNG 1 Hoạt động ngoại khóaLễ chúc mừng năm mới
THÁNG 2 Hoạt động ngoại khóaLễ hội tiết phân (Setsubun)
THÁNG 3 Kỳ thiThi cuối năm
Sự kiện của trườngLễ tốt nghiệp mùa xuân
Sự kiện của trườngKết thúc học kỳ sau
Sự kiện của trườngKỳ nghỉ xuân

IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

TEL:(+81)568-71-7888FAX:(+81)568-71-7889

3RD FLOOR DAIKO ANNEX BLD., 2-34 CHUO, KOMAKI, AICHI 485-0029 JAPAN

CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN